Bảng báo giá cua khung nhôm kinh

Cửa nhôm kính ngày nay là một sản phảm được sử dụng hầu hết trong các công trình xây dựng ngày nay . Cửa nhôm kính đem đến cho người dùng nhiều ưu điểm mà nhiều vật liệu phải mơ ước tuy nhiên hiện nay có rất nhiều thương hiệu cửa nhôm với nhiều kiểu dáng khác nhau , đặc biệt là với nhiều mức giá tiền khác nhau khiến khách hàng mỗi khi có nhu cầu sự dụng rất khó lựa chọn . Để giúp quý khách hàng có được sự lựa chọn tốt hơn , sau đây cửa kính tốt xin được gửi tới quý khách hàng bảng báo giá cửa khung nhôm kính như sau

Bảng báo giá cửa khung nhôm kính

Trước khi đi đến báo giá công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm của chúng tôi . Thay mặt công ty cửa nhôm tốt xin được gửi tới quý khác hàng lời chúc sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực . Sau đây cửa nhôm tốt xin được gửi tới quý khách hàng bảng báo giá cửa khung nhôm kính chi tiết các hạng mục thi công như sau .

Bảng báo giá cửa khung nhôm kính
STT TÊN SẢN PHẨM DIỆN TÍCH (m2) ĐƠN GIÁ VNĐ (m2) MÔ HÌNH CỬA
Bảng bảng báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật hệ cửa lùa 73 kính 5 mm
1 Cửa Sổ Lùa 2 Cánh

Hệ 73 Sơn Tĩnh Điện

1.0 – 1.2 1,403,600
Cửa lùa nhôm việt pháp
Cửa sổ lùa hai cánh
2 1.0 – 1.2 1,403,600
3 1.0 – 1.2 1,403,600
4 1.0 – 1.2 1,403,600
5 1.0 – 1.2 1,403,600
6 1.0 – 1.2 1,403,600
7 1.0 – 1.2 1,403,600
8 1.0 – 1.2 1,403,600
9 Cửa Sổ Lùa 2 Cánh
Hệ 73
Sơn Tĩnh Điện
 1.6 – 1.8 1,355,200 cửa lùa hệ 70

cửa lùa hệ 73

10 1.8 – 2.0 1,333,200
11 2.0 – 2.2 1,311,200
12 2.2 – 2.4 1,289,200
13 2.4 – 2.6 1,267,200
14 2.6 – 2.8 1,245,200
15 2.8 – 3.0 1,223,200
16 3.0 – > 1,201,200
17 Cửa Sổ Lùa 3 Cánh
Hệ 73
Sơn Tĩnh Điện
1.4 – 1.7 1,427,800 cửa lùa hệ 70
18 1.7 – 2.0 1,394,800
19 2.0 – 2.3 1,361,800
20 2.3 – 2.6 1,328,800
21 2.6 – 2.9 1,295,800
22 3.2 – 3.5 1,229,800
23 3.5 – > 1,196,800
24 Cửa Sổ Lùa 3 Cánh
Hệ 73
Sơn Tĩnh Điện
2.3 – 2.6 1,379,400 cửa lùa nhôm xingfa
25 2.6 – 2.9 1,346,400
26 2.9 – 3.2 1,313,400
25 3.2 – 3.5 1,280,400
28 3.5 – 3.8 1,247,400
29 3.8 – 4.1 1,214,400
30 4.1 – 4.4 1,181,400
31 4.4 – > 1,148,400
32 Cửa Sổ Lùa 4 Cánh
Hệ 73
Sơn Tĩnh Điện
1.6 – 1.9 1,452,000
Báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật
Báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật
33 1.9 – 2.2 1,408,000
34 2.2 – 2.5 1,364,000
35 2.5 – 2.8 1,320,000
36 2.8 – 3.1 1,276,000
37 3.1 – 3.4 1,232,000
38 3.4 – 3.7 1,188,000
39 3.7 – > 1,144,000
40 Cửa Sổ Lùa 4 Cánh
Hệ 73
Sơn Tĩnh Điện
2.5 – 2.8 1,403,600
Cửa đi hai cánh nhôm việt pháp vân gỗ
Cửa đi bốn  cánh nhôm việt nhật vân gỗ
41 2.8 – 3.1 1,370,600
42 3.1 – 3.4 1,337,600
43 3.4 – 3.7 1,304,600
44 3.7 – 4.0 1,271,600
45 4.0 – 4.4 1,238,600
46 4.4 – 4.8 1,205,600
47 4.8 – > 1,172,600
Bảng bảng báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật hệ cửa bật  76 kính 5 mm 
48 Cửa Sổ Bật 1 Cánh
Hệ 76
Sơn Tĩnh Điện
1.0 – 1.2 1,540,000
cửa bật một cánh
cửa bật một cánh
49 1.2 – 1.4 1,518,000
50 1.4 – 1.6 1,496,000
51 1.6 – 1.8 1,496,000
52 1.8 – 2.0 1,452,000
53 2.0 – 2.2 1,430,000
54 2.2 – 2.4 1,408,000
55 2.4 – > 1,386,000
56 Cửa Sổ Bật 1 Cánh
Hệ 76
Sơn Tĩnh Điện
1.6 – 1.8 1,518,000
cửa bật một cánh
cửa bật một cánh
57 1.8 – 2.0 1,496,000
58 2.0 – 2.2 1,474,000
59 2.2 – 2.4 1,452,000
60 2.4 – 2.6 1,430,000
61 2.6 – 2.8 1,408,000
62 2.8 – 3.0 1,386,000
63 3.0 – > 1,386,000
64 Cửa Sổ Bật 2 Cánh
Hệ 76
Sơn Tĩnh Điện
1.4 – 1.7 1,597,200
Báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật
Báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật
65 1.7 – 2.0 1,564,200
66 2.0 – 2.3 1,531,200
67 2.3 – 2.6 1,498,200
68 2.6 – 2.9 1,465,200
69 2.9 – 3.2 1,432,200
70 3.2 – 3.5 1,399,200
71 3.5 – > 1,366,200
72 Cửa Sổ Bật 2 Cánh
Hệ 76
Sơn Tĩnh Điện
2.3 – 2.6 1,540,000
Báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật
Báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật
73 2.6 – 2.9 1,507,000
74 2.9 – 3.2 1,474,000
75 3.2 – 3.5 1,441,000
76 3.5 – 3.8 1,408,000
77 3.8 – 4.1 1,375,000
78 4.1 – 4.4 1,342,000
79 4.4 – > 1,309,000
80 Cửa Sổ Bật 2 Cánh
Hệ 76
Sơn Tĩnh Điện
1.6 – 1.9 1,565,300
Báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật
Báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật
81 1.9 – 2.2 1,521,300
82 2.2 – 2.5 1,488,300
83 2.5 – 2.8 1,455,300
84 2.8 – 3.1 1,422,300
85 3.1 – 3.4 1,389,300
86 3.4 – 3.7 1,356,300
87 3.7 – > 1,323,300
88 Cửa Sổ Bật 2 Cánh
Hệ 76
Sơn Tĩnh Điện
2.5 – 2.8 1,534,500
Báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật
Báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật
89 2.8 – 3.1 1,490,500
90 3.1 – 3.4 1,446,500
91 3.4 – 3.7 1,402,500
92 3.7 – 4.0 1,358,500
93 4.0 – 4.4 1,314,500
94 4.4 – 4.8 1,270,500
95 4.8 – > 1,226,500
Bảng bảng báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật hệ cửa đi 130 kính 5 mm
96 Cửa Đi 1 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
1.5 – 1.8 1,790,800
cửa đi nhôm việt nhật
cửa đi nhôm việt nhật
97 1.8 – 2.1 1,757,800
98 2.1 – 2.4 1,724,800
99 2.4 – 2.7 1,691,800
100 2.7 – 3.0 1,658,800
101 Cửa Đi 1 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
1.5 – 1.8 2,081,200
102 1.8 – 2.1 2,048,200
103 2.1 – 2.4 2,015,200
104 2.4 – 2.7 1,982,200
105 2.7 – 3.0 1,949,200
106 Cửa Đi 1 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
1.5 – 1.8 2,178,000
107 1.8 – 2.1 2,145,000
108 2.1 – 2.4 2,112,000
109 2.4 – 2.7 2,079,000
110 2.7 – 3.0 2,046,000
111 Cửa Đi 2 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
3.0 – 3.5 1,597,200
112 3.5 – 4.0 1,564,200
113 4.0 – 4.5 1,531,200
114 4.5 – 5.0 1,498,200
115 5.0 – 5.5 1,465,200
116 Cửa Đi 2 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
3.0 – 3.5 1,887,600
117 3.5 – 4.0 1,854,600
118 4.0 – 4.5 1,821,600
119 4.5 – 5.0 1,788,600
120 5.0 – 5.5 1,755,600
121 Cửa Đi 2 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
3.0 – 3.5 1,887,600
122 3.5 – 4.0 1,854,600
123 4.0 – 4.5 1,821,600
124 4.5 – 5.0 1,788,600
125 5.0 – 5.5 1,755,600
126 Cửa Đi 4 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
5.0 – 5.5 1,645,600
127 5.5 – 6.0 1,612,600
128 6.0 – 6.5 1,579,600
129 6.5 – 7.0 1,546,600
130 7.0 – 7.5 1,513,600
131 Cửa Đi 4 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
5.0 – 5.5 2,178,000
132 5.5 – 6.0 2,145,000
133 6.0 – 6.5 2,112,000
134 6.5 – 7.0 2,079,000
135 7.0 – 7.5  2,046,000
Bảng bảng báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật hệ cửa đi 130 kính 5 mm ( có ô thoáng )
136 Cửa Đi 1 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
1.8 – 2.1 1,863,400
cửa đi nhôm việt nhật có vách cố định
cửa đi nhôm việt nhật có vách cố định
137 2.1 – 2.4 1,830,400
138 2.4 – 2.7 1,797,400
139 2.7 – 3.0 1,764,400
140 3.0 – 3.5 1,731,400
141 Cửa Đi 1 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
1.8 – 2.1 2,129,600
142 2.1 – 2.4 2,096,600
143 2.4 – 2.7 2,063,600
144 2.7 – 3.0 2,030,600
145 3.0 – 3.5 1,997,600
146 Cửa Đi 1 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
1.8 – 2.1 2,153,800
147 2.1 – 2.4 2,120,800
148 2.4 – 2.7 2,087,800
149 2.7 – 3.0 2,054,800
150 3.0 – 3.5 2,021,800
151 Cửa Đi 2 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
3.5 – 4.0 1,911,800
152 4.0 – 4.5 1,878,800
153 4.5 – 5.0 1,845,800
154 5.0 – 5.5 1,812,800
155 5.5 – 6.0 1,779,800
156 Cửa Đi 2 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
3.5 – 4.0 2,081,200
157 4.0 – 4.5 2,048,200
158 4.5 – 5.0 2,015,200
159 5.0 – 5.5 1,982,200
160 5.5 – 6.0 1,949,200
161 Cửa Đi 4 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
6.0 – 6.5 1,694,000
162 6.5 – 7.0 1,661,000
163 7.0 – 7.5 1,628,000
164 7.5 – 8.0 1,595,000
165 8.0 – 9.0 1,562,000
166 Cửa Đi 4 Cánh
Hệ 130
Sơn Tĩnh Điện
6.0 – 6.5 1,936,000
167 6.5 – 7.0 1,903,000
168 7.0 – 7.5 1,870,000
169 7.5 – 8.0 1,837,000
170 8.0 – 9.0 1,804,000

Ghi chú:

  • Giá bán được áp dụng trong phạm vi Tp . Hà Nội , đã bao gồm chi phí lắp đặt, chưa bao gồm thuế VAT 10%.
  • Báo giá tổng hợp này được dùng để báo giá sơ bộ. Báo giá chính thức sẻ được bộ phận tính giá của công ty lập dựa trên bảng vẻ thiết kế chi tiêt của Quý khách hàng.
  • Kính đơn áp dụng trong bảng giá là kính Việt Nhật dày 5mm.
  • Trong trường hợp sử dụng kính trắng an toàn 6,38mm thì mỗi m2 được cộng thêm 250.000đ/m2, kính trắng an toàn 8,38mm được cộng thêm 350.000đ/m2 so với kính trắng 5mm
  • Trong trường hợp sử dụng kính Temper 5mm thì mỗi m2 được cộng thêm 200.000đ/m2, kính Temper 8mm được cộng thêm 400.000đ/m2 so với kính thường.
  • Bản lề dùng cho cửa đi là bản lề INOX, nếu thay đổi bản lề nhôm cộng thêm 200.000đ cho 1 cánh, 350.000đ cho 2 cánh, 650.000 cho cửa 4 cánh.

Trên đây là báo giá cửa khung nhôm kính việt nhật sơ bộ , để có được báo giá chi tiết xin mời liên hệ ngay cho cửa nhôm tốt để được tư vấn và lên dự toán , đề mô bản vẽ thực tế chi tiết nhất . Chúng tôi cửa nhôm tốt  luôn lấy sự hài lòng của của quý khách làm mục tiêu phát triển của công ty ,chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho quý khách sự hài lòng ,tin tưởng,vào sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý nhất .

Điểm nổi bật khi quý khách đến với dịch vụ của cửa nhôm tốt

Khi quý khách lựa chọn sản phẩm của cửa nhôm tốt khách hàng sẽ nhân được sự tư vấn hoàn toàn miễn phí tại công trình , một cách hiệu quả và phù hợp nhất .
Hiện tại cửa nhôm tốt  với đội ngũ nhân viên có tâm huyết với nghề và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đã từng thi công những dự án lớn và nhỏ . Nên có thể tư vấn và lắp đặt thành công cho bất kỳ dự án lớn, nhỏ nào với nhiều phương án thi công phù hợp sang trọng .
Thời gian thi công nhanh chóng, thái độ nhân viên phục vụ tâm huyết và nhiệt tình. Chế độ bảo hành luôn tốt nhất, giá sản phẩm của chúng tôi luôn tốt nhất thị trường

Hãy gọi cho chúng tôi hoặc để lại lời nhắn trên khung cửa sổ chát bên phải của website , chúng tôi sẽ liên lạc lại và tư vấn hoàn toàn miễn phí tại công trình

Với mong muốn được phục vụ các khách hàng ngày càng chu đáo hơn, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và biết ơn mọi sự góp ý của quý khách hàng.

Mọi Thông Tin Xin Liên Hệ

Công Ty CP Đầu Tư TM & XD Nội Thất Phương Đông

VPGD : Lô 33 B . Tổ 3 . P. Phú La – Q . Hà Đông – TP . Hà Nội

Xưởng sản xuất : Số 174 Thanh Lãm – P. Phú Lãm – Q. Hà Đông – TP .Hà Nội

Điện thoại: 0433.535.891 – Fax: 0433 535 891 – Hotline: 0988 721 258

Email: cuanhomtot.com@gmail.com      Website: cuanhomtot.com

Bảng báo giá cua khung nhôm kinh
Bình chọn

© 2016 chuyên sản xuất cửa nhôm kính các loại. Thiết kể website Bởi cửa nhôm tốt.